Gjolgju, lu Re di Lu Carrasciali, è andatu a cunfissassi unde lu canonicu Muranti

Abbiamo ricevuto questo manoscritto del 1920::

Era piucinenendi a li cinqu di matinata chissa duminica di Carrasciali. Un’ea frita e minuta. Lu canonicu Muranti era in jesjia , prichendi a boci bassa. Ciucchesini alla janna e e lu canonicu urrulò:”Cal’è ? Ca sei, lu malassultiatu?” “Sono Gjolgju, lu Re di Lu Carrasciali” “Veni, veni. Cosa oi?” Buiciò lu canonicu. “Voddhu cunfisammi” La canonicu si ni pisò a tricini d’ossa appogjendisi a lu bacculu: era vecciu, vecciu e cu lu istiri vecciu cantè iddhu. Ni pisò lu bracciu e cu lu du ditu minacciosu mirendi lu Re cu la boci comu attidiata disi;”Tu oi cunfissati? tu c’ hai a presu a burrala la iegja e l’hai fatta infiucchittà comu… comu… Tu chi c’hai avvilanatu tutti li funtani…Tu c’ hai fattu murì’ li passoni in lu ponti falendi a lu mari. Tu chi stai tutta la dì sfancindatu e no cumbini nuddha. Tu chi t’hai sistematu l’amichi e lachi li steddi chena trabaddu e chena isperu. Tu chi ti n’affutti di li ecci e li malati. Te chi lachi li camini solu pa l’asini e li muli. Tu chi lachi cjudì li scoli. Te chi m’hai buctu li passoni da chici accultu a ci l’hai lampati in Mantelli e Babacana pa da trabaddhu a impreditori e inegneri amichi toi. Tu chi ti n’impippi di tutti e t’interessani solu li dinà. Tu chi sei vistutu comu chissi di lu cinematografo e lachi la ienti murendi di fritu. Tu chi no t’avidi chi li passoni so diintendi poari. Tu ti ularisti cunfissà? Andatinni, anda, lu malgoni, chi ti si poltia lu dimonio, amico toiu! Lacami pricà chi pal te no v’e assoluzioni!”
Re Gjolgju s’innandò ridendi e cantendi “Lu carrasciali, lu carrasciali ohi chi casinu…” a cilcà calche feminaccia di culcassi prima di spusassi cun Mannena, Illu caminu incuntresi tanti passoni che erani capitendi ligna, ma non cumpresi lu palcosa.

Lascia una recensione

Lasciaci il tuo parere!

Notificami
avatar